E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak  V.U.K (Vergi Usul Kanununa) ve TTK (Türk Ticaret Kanununa) koşullarına göre kayıt altında alınması zorunlu olan defterlerde yer alması şart olan bilgileri tamamının tutulduğu bütünüdür. GİB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ve GİB tarafından yayımlanan 421 Sayılı VUK Genel Tebliği ile de defter düzenlemesi yapılmış bulunmaktadır.

e-Defter’e geçilmeyen zamanlarda kağıtlara yazılan ve onay gerektiren Yevmiye ve Büyük Defter ( Defteri Kebir ) artık şirket tarafında elektronik ortamda basılacaktır. Bu çözümle hem zaman tasarrufu yapılacak, hem de onay ve kırtasiye giderlerinden büyük bir ölçüde maddi kazanç elde elde edilecektir. Defter sürecinde içeriği GİB’e gönderilmesi zorunlu değildir. Sadece berat adı verilen özet bilgi GİB’e gönderilir.

 

  • Yevmiye defteri ve büyük defter hazırlamak için harcanan zaman, e-Defter uygulaması ile beraber bu işlemlerin zamanı en minimum seviyeye indirmiş olursunuz. Bununla beraber şirketiniz için zaman ve personel tasarruf yapmış olursunuz.
  • Her dönem defterlerin onayı ve basımı için ödenen tutarlar e-Defter uygulaması ile ortadan kalkar. Yevmiye defteri ve büyük defterin noter onayı ile kağıda basma maliyeti, e-Defter sayesinde oluşmaz.
  • Defterlerin baskısı, onayı, gönderimi, arşivlenmesi için harcanan tutarlar sıfırlanacağı için maliyetler azalır.
  • Şirketlerin, onaylı defterlerinin VUK’na göre 5 yıl, TTK’na göre 10 yıl süreyle muhafaza altında tutulması gerekmektedir. Kağıda basılı defterleri saklamak için de mekan ve zaman harcamak gerekir.

 

Kimler e-Defter Kullanabilir?

 

  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış toplamına sahip olanlar,
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler,
  • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olup yıllık 25 milyon TL cirosu bulunan firmalar, Defter zorunluluğuna dahildir.

 

Bunların dışında defter tutma işlemlerini online ortamda gerçekleştirmek isteyen vergi mükellefleri de gönüllü olarak e-Defter uygulamasını kullanma hakları vardır.

e-Defter Tutma Şartları Nelerdir?

İşletmelerin Defter uygulamasından için bazı şartları karşılamaları gerekir. Şirketler için mali mühür, tüzel kişiler için de nitelikli elektronik imza sertifikası bulunması zorunlu olup ayrıca bir uyumlu yazılım satın alınması gerekir. Bu aşamalarla birlikte Defterin tutulması, kaydedilmesi, onaylanması ve saklanması aşamalarını gerçekleştirmeyi sağlayacak yazılımın da kabul edilmesi gerekir. Bu hazırlıklarla beraber yapılacak başvuruların onaylanmasının ardından e-Defter tutma hakkı elde edilir.

 

E-Defter uygulaması sayesinde işletmenize daha birçok fayda sağlayabilirsiniz. Sakarya merkezli firmamız Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet göstermektedir. Siz de hemen iletişime geçin, size en uygun çözümü sağlayalım.

Sakarya lokasyonunda bulunan müşterilerimiz ofisimizi ziyaret ederek daha detaylı bilgi alabilirler…