KEP Nedir?

Kep nedir?

Kayıtlı elektronik posta (KEP), Yönetmelikte “elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli” olarak tanımlanmaktadır. KEP iletisi de “KEP sistemi içerisinde KEPHS tarafından üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS’ nin işlem sertifikası ve zaman damgası ile imzalanmış ileti” olarak ifade edilmektedir.

KEP sistemi, elektronik iletişim platformları aracılığıyla gerçekleşen, gönderildi ve alındı onayları da dâhil olmak üzere KEP iletilerinin tüm süreçlerine ilişkin olarak KEP delili oluşturulması, güvenli bir şekilde kimlik tespiti yapılması, KEP hesabı, KEP rehberi ve arşiv hizmetleri verilmesi gibi işlevlere sahip olan sistemdir. KEP sisteminde, standart e-posta adresleri kullanılmamakta, yetkili KEPHS tarafından, hesap sahibinin resmi belgelere dayanılarak kimlik bilgileri alınarak tahsis edilen/sağlanan kayıtlı e-posta adresleri kullanılmaktadır.

KEP adresi sahibi gerçek veya tüzel kullanıcıların (gönderici veya alıcı), gerçekten o kişi olduklarının adres tahsisi/sağlanması aşamasında tespit edilmesi, hesap sahibinin KEP adresiyle ilgili yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının farkında olması ve bunları bir sözleşme ve taahhütnameyi bizzat imzalayarak beyan etmesi büyük önem arz etmektedir.

Veri Bütünlüğü

Bir e-postanın ekleriyle birlikte, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, iletildiğini ve içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmediğini,

Kimlik Doğrulama

Gönderen ve Alan tarafların kimliğinin tespitini ve geçerliliğini,

İnkar Edilemezlik

Gönderildiğinin veya alındığının, gönderim ve alınma zamanının kesin tespitini,

Delil Sağlama

İletilere ilişkin gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgileri saklamayı ve taraflara ulaştırmayı “garanti” altına almaktadır. Çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.

KEP Sisteminin Sağladıkları;

KEP kişiler ve kurumlar arasında resmi ve hukuken geçerliliği olan klasik kanallar üzerinden gerçekleştirilen iletişimi elektronik ortama taşıyarak;

 • Gönderi, depolama ve diğer lojistik giderlerinde azalma,
 • Kullanım kolaylığı,
 • Hızlı ve lokasyon bağımsız iletişim imkanı,
 • İş süreçlerinde verimlilik artışı,
 • Takip kolaylığı

KEP Nasıl Alınır?

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak istiyorsanız, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak başvurunuzu online olarak bize iletebilirsiniz.

Kep Başvurusu için Gerekli Belgeler

 • Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde
 • TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge
 • Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu

KEP KULLANIM ALANLARI NELERDİR ?

 • Resmi, özel ve ticari her türlü belge ve yazı• Kamu Kurumları arasında ve kurum içi yazışmalar
 • Kurumlar, şirketler ve şahıslar arasında yazışmalar
 • Beyanname
 • Tebligat / Bildirim / Başvuru
 • İhtar / İhbar / Teyit / Dilekçe
 • İştirak Taahhütnamesi• Abonelik / Üyelik
 • Elektronik Fatura
 • Duyuru / Dilekçe / Ödeme Emri
 • Banka Hesap Ekstreleri / K. Kartı Ekstreleri
 • Sipariş / Sipariş Onay
 • Sözleşme / Teklif / Kira Kontratı
 • Sigorta İşlemleri
 • Fatura / Mutabakat / dekont / Makbuz
 • Kredi Başvuruları
 • Bordro / İzin formları
 • İhale Teklifleri/KİK-EKAP İşlemleri
 • Müşteri Bilgilendirme / Mutabakat / İtiraz
 • Telif Hakkı / Çağrı